Oferujemy dodatkowe usługi związane z kolekcjonowaniem dzieł sztuki:

Oprawa obrazów, grafik, rysunków itp.

Zapraszamy na  www.oprawa.com

oprawa obrazów

 

Konserwacja dzieł sztuki:

– czyszczenie obrazów olejnych
– werniksowanie
– uzupełnianie ubytków malatury
– naprawa uszkodzeń mechanicznych
– naciąganie płótna na blejtram

 

Konserwacja dzieł sztuki